Prémiový servis | Concept – chytře vymyšleno pro život

Prodlužte
si záruku
bez starostí

Služba, která Vás nenechá ve štychu.
Díky službě Chytrá záruka se o Váš spotřebič
postaráme i po skončení zákonné záruky
.
Službu lze přikoupit k novému výrobku
(stačí přidat v košíku k vašemu nákupu).

Prodloužená
záruka o 1 rok

Cena služby je 10 % z ceny produktu.

Podmínky chytré záruky:

Při koupi spotřebiče Concept získáváte automaticky 2 roky plné zákonné záruky. K této zákonné záruce máte nyní chytrou záruku navíc o 1 rok.

Chytrou záruku lze přikoupit k novému výrobku. Služba začne být aktivní, jakmile u Vašeho výrobku po 2 letech od koupě vyprší standardní zákonná záruka.

Chytrá záruka je placená služba a může být poskytnuta pouze spotřebitelům, fyzickým osobám nikoliv podnikatelům. Při nesplnění této podmínky jsou nároky z plnění služby nevymahatelné. Pokud se na Vašem spotřebiči vyskytne vada ve třetím roce od data nákupu, máte nárok na bezplatnou opravu,která v sobě zahrnuje následující položky:

 • Náhradní díly potřebné k opravě spotřebiče
 • Práce servisního technika
 • Doprava
 • Diagnostiku spotřebiče

V případě, že výrobek nepůjde opravit, výrobek Vám zdarma vyměníme za stejný, nebo srovnatelných parametrů

Na jaké vady se chytrá záruka nevztahuje:

 • na vady výrobků používaných v komerčním využití
 • na vady částí výrobku vzniklých v důsledku opotřebení přiměřeného době a způsobu používání výrobku
 • na vady spočívající ve vizuálních změnách povrchu nebránících běžnému používání výrobku
 • na vady spočívající v mechanickém poškození, v poškození způsobenému přírodními živly, v poškození způsobenému závadou v rozvodech (elektroinstalace, voda, plyn)
 • na vady způsobené použitím spotřebiče v nevhodném prostředí
 • na vady výrobku, do něhož bylo zasahováno jinou osobou než servisních technikem Conceptu či jeho smluvního servisu s výjimkou připojení spotřebiče k elektrice, vodě, plynu v souladu s návodem k použití výrobku
 • na vady dílů podléhajících běžnému opotřebení
 • na vady plastových dílů, např. madel, přihrádek, poliček v chladničce, zdrojů světla a jejich krytů, těsnění apod.

Další ujednání:

 • Doba chytré záruky se žádnou předcházející opravou neprodlužuje.
 • Po dobu trvání chytré záruky není omezen počet oprav.
 • Poskytovatel si uplatňuje právo na změnu podmínek služby chytrá záruka.
 • Za účelem plnění povinností prodávajícího z chytré záruky jsou zpracovávány osobní údaje zákazníka. Veškeré podmínky zpracování osobních údajů naleznete na www.my-concept.cz/zpracovani-os-udaju_d153327.html.

Prodloužená
záruka o 3 roky

Cena služby je 20 % z ceny produktu.

Podmínky chytré záruky:

Při koupi spotřebiče Concept získáváte automaticky 2 roky plné zákonné záruky. K této zákonné záruce máte nyní chytrou záruku navíc o 3 roky.

Chytrou záruku lze přikoupit k novému výrobku. Služba začne být aktivní, jakmile u Vašeho výrobku po 2 letech od koupě vyprší standartní zákonná záruka.

Chytrá záruka je placená služba a může být poskytnuta pouze spotřebitelům, fyzickým osobám nikoliv podnikatelům. Při nesplnění této podmínky jsou nároky z plnění služby nevymahatelné. Pokud se na Vašem spotřebiči vyskytne vada ve třetím roce od data nákupu, máte nárok na bezplatnou opravu,která v sobě zahrnuje následující položky:

 • Náhradní díly potřebné k opravě spotřebiče
 • Práce servisního technika
 • Doprava
 • Diagnostiku spotřebiče

V případě, že výrobek nepůjde opravit, výrobek Vám zdarma vyměníme za stejný, nebo srovnatelných parametrů

Na jaké vady se chytrá záruka nevztahuje:

 • na vady výrobků používaných v komerčním využití
 • na vady částí výrobku vzniklých v důsledku opotřebení přiměřeného době a způsobu používání výrobku
 • na vady spočívající ve vizuálních změnách povrchu nebránících běžnému používání výrobku
 • na vady spočívající v mechanickém poškození, v poškození způsobenému přírodními živly, v poškození způsobenému závadou v rozvodech (elektroinstalace, voda, plyn)
 • na vady způsobené použitím spotřebiče v nevhodném prostředí
 • na vady výrobku, do něhož bylo zasahováno jinou osobou než servisních technikem Conceptu či jeho smluvního servisu s výjimkou připojení spotřebiče k elektrice, vodě, plynu v souladu s návodem k použití výrobku
 • na vady dílů podléhajících běžnému opotřebení
 • na vady plastových dílů, např. madel, přihrádek, poliček v chladničce, zdrojů světla a jejich krytů, těsnění apod.

Další ujednání:

 • Doba chytré záruky se žádnou předcházející opravou neprodlužuje.
 • Po dobu trvání chytré záruky není omezen počet oprav.
 • Poskytovatel si uplatňuje právo na změnu podmínek služby chytrá záruka.
 • Za účelem plnění povinností prodávajícího z chytré záruky jsou zpracovávány osobní údaje zákazníka. Veškeré podmínky zpracování osobních údajů naleznete na www.my-concept.cz/zpracovani-os-udaju_d153327.html.