Proč si pořídit troubu s pyrolýzou?

01.06.2023

Pyrolytické čištění neboli pyrolýza je jedna ze samočisticích funkcí trub. Pouhým stisknutím tlačítka spustíte vysoce efektivní proces čištění, který vám ušetří plno práce, námahy i času. Trouba s funkcí pyrolýzy bude stále jako nová.

Co udělat, než spustíte pyrolytické čištění?

.

Před spuštěním pyrolytického čištění vyjměte z trouby veškeré nádobí, rošty, plechy a podpěry, aby je vysoká teplota nepoškodila. Z vnitřního prostoru odstraňte nejhorší zbytky jídla, rozlité tekutiny a očistěte dveře podél okrajů a těsnění.

.

Jak probíhá čištění pyrolýzou?

.

Během samočisticí funkce pomocí pyrolýzy dochází k rozpálení varného prostoru na extrémně vysokou teplotu (cca 450 °C), která přemění veškeré nahromaděné nečistoty, tuky a usazeniny na popel. Po ukončení čištění stačí nechat troubu vychladnout a následně vytřít vlhkým hadříkem. Rychlé, jednoduché a vysoce efektivní.

Jak dlouho trvá samočištění?

.

Celý proces pyrolytického čištění trvá přibližně 2 hodiny a poté trouba zůstává z bezpečnostních důvodů ještě uzamčená do vychladnutí (cca 45 minut).

.

Jak často čištění provádět?

.

Pokud vaše trouba nemá samočisticí funkci, měla by se ideálně čistit po každém použití. Ale upřímně, kdo z nás to takto dělá?

.

Se samočisticí funkcí si můžete práci ulehčit. Po vychladnutí stačí troubu zbavit větších nečistot a v případě potřeby spustit pyrolýzu. Trouba bude zářit čistotou bez jakékoliv vaší námahy. Časový interval mezi jednotlivými procesy čištění je velice individuální. Záleží na tom, jak často pečete, co pečete a jak hodně je trouba znečištěná. Proto stačí, když po každém použití troubu zkontrolujete a podle míry znečištění se můžete rozhodnout. Obecně se doporučuje pyrolytické čištění provádět jednou za 2-3 měsíce.

Výhody pyrolytického čištění

  • plně automatický samočisticí proces
  • efektivní výsledek
  • šetrné čištění bez použití chemických prostředků
  • úspora času i energie – už žádné zdlouhavé drhnutí
  • vaše trouba bude stále jako nová

Je pyrolytické čištění bezpečné?

.

Trouby s pyrolýzou jsou dokonale izolovány a opatřeny bezpečnostním zámkem, který uzamkne dveře v okamžiku spuštění funkce samočištění. Díky tomu je zabráněno nebezpečnému popálení, ke kterému by mohlo dojít, pokud byste dvířka během čištění otevřely. Dveře se automaticky odemknou až v okamžiku, kdy teplota klesne na bezpečnou hodnotu.

.

Na co si dát pozor během čištění?

.

I přes kvalitní izolaci je nutné počítat s tím, že se povrch trouby v průběhu čištění může zahřát. Doporučujeme tedy na troubu nesahat, dokud nevychladne. Současně na troubě nenechávejte žádné předměty vč. zavěšených utěrek. Během procesu pyrolýzy dostatečně větrejte, aby vzniklé výpary byly odvedeny z místnosti ven a nedráždili vás během dýchání. Děti i domácí mazlíčky držte mimo dosah trouby.

.