Jak na potíže a poruchy u myčky nádobí? Pomůžeme vám

17.08.2022

Bojujete s vaší myčkou, která nedělá svou práci dostatečně dobře a vy se marně snažíte přijít na danou příčinu? Připravili jsme pro vás celý seznam problémů, které možná u myčky zrovna řešíte. Ke každému problému je samozřejmě řešení, které by vás mělo zachránit od naštvání ze špatně umytého nádobí.

c

Než začneme, řekněme si, že velice důležitým faktorem je používat mycí prostředky od ověřených výrobců. Nekvalitní prostředky vám s nádobím i myčkou mohou udělat daleko větší paseku, než si dokážete představit.

x

Také může dojít k tomu, že se vám začne ničit nějaké nádobí, a proto je dobré nejprve zjistit, co je vhodné do myčky vložit, a co ne.

x

Co nevkládat do myčky, protože hrozí jejich poničení:

x

  • Teflonové nádobí se mytím v myčce postupně poškozuje a na teflonu se pomalu začnou připalovat pokrmy.
  • Nože se v myčce postupně otupují. Ty, co mají dřevěnou rukojeť, se mohou celkově poničit.
  • Dřevo do myčky nepatří, protože může popraskat z důvodu vysoké teploty a namočení. Ani chemie dřevu nesvědčí.

Jestli jste neudělali chybu v základech zmíněných výše, zkuste zjistit podle našich otázek, jaká porucha vaši myčku postihla. Za každou otázkou je odpověď, zda je tento jev správný a vaše myčka tím pádem není rozbitá, nebo zda se daný problém dít nemá a je potřeba kontaktovat servis nebo to jiným způsobem napravit.

x

Ohřívá myčka nádobí vodu?

x

Na konci mycího cyklu standardního programu se v myčce nádobí nachází pára. To je správně

Na konci mycího cyklu standardního programu je nádobí horké nebo vlahé. To je správně

Na konci mycího cyklu standardního programu je nádobí studené. Kontaktujte servis

x

Funguje oběhové čerpadlo/oplachování?

x

Po 15 minutách standardního programu přerušte mycí cyklus pootevřením dvířek myčky nádobí. Na vnitřních dvířkách myčky nádobí je znatelná vodní vrstva. To je správně

Po 15 minutách standardního programu přerušte mycí cyklus pootevřením dvířek myčky nádobí. Vnitřní dvířka myčky i nádobí jsou zcela suché. Kontaktujte servis

x

Fungují ostřikovací ramena a nejsou zanešená?

x

Vyjměte ostřikovací ramena dle návodu. Ramena nejsou zanesena a nic nebrání průtoku vody ostřikovacími otvory. To je správně

Vyjměte ostřikovací ramena dle návodu. Ramena jsou zanesena zbytky jídel nebo vodním kamenem. To je špatně – vyčistěte ostřikovací ramena pod tekoucí vodou spolu s neagresivními prostředky, které nereagují s plasty

x

Dávkuje se mycí prostředek správně?

x

Na konci mycího cyklu standardního programu je dávkovač otevřený a není v něm žádný mycí prostředek. To je správně

Na konci mycího cyklu standardního programu je dávkovač otevřený a nedošlo k úplnému rozpuštění prostředku do mycího cyklu. To je špatně – dávkovač byl blokován nesprávným narovnáním nádobí

Na konci mycího cyklu standardního programu je dávkovač zavřený a nedošlo k uvolnění prostředku do mycího cyklu. Kontaktujte servis

y

Pokud jsou všechny vaše odpovědi na otázky kladné, problém bude nejspíš v nesprávném používání či nastavení. K tomu vám pomohou následující rady a tipy.

Nádobí není suché na konci cyklu

x

Příčina: Špatné sušení nebo oplachování. Řešení: Použijte kvalitní leštidlo a zvyšte dávkování v případě potřeby.

a

Příčina: Tvoření kaluží v nádobí. Řešení: Naplňte myčku nádobím tak, aby se nemohlo otočit v průběhu mycího cyklu a voda z něj mohla odtékat.

a

Příčina: Vykládání nádobí příliš brzy na konci mycího cyklu. Řešení: Krátce otevřete myčku nádobí po skočení mytí, aby se odstranila pára. Poté ji zase zavřete. Vyprázdněte myčku nádobí nejméně 30 minut po konci programu.

y

Příčina: Nedostatečná teplota (porucha topného tělesa). Řešení: Informujte servisního technika.

x

Příliš mnoho pěny uvnitř myčky

y

Příčina: Leštidlo se rozlilo při doplňování nebo uniká z dávkovače (hodně pěny při teplotách méně jak 40°C). Řešení: Vypláchněte prostor pro leštidlo studenou vodou (bude odčerpávána, když začne nový cyklus), v případě úniku leštidla z dávkovače informujte servisního technika.

y

Příčina: Vysoké množství bílkovin na bázi potravin, např. jogurt, tvaroh atd. Řešení: Seškrábněte jídlo z nádobí před vložením do myčky nádobí.

y

Příčina: Teplota mytí je menší jak 40 °C (porucha tepelného tělesa). Řešení: Informujte servisního technika.

y

Usazeniny

a

Příčina: Vysoká koncentrace usazenin ve filtrech a ostřikovacích ramenech. Řešení: Seškrábněte poctivě zbytky jídel z nádobí, než je vložíte do myčky nádobí.

a

Příčina: Časté používání krátkých programů (vedoucí ke špatné emulgaci tukových skvrn). Řešení: Používejte normální nebo ECO programy.

a

Příčina: Nedostatečné množství mycího prostředku. Řešení: Dávkujte mycí prostředek, jak je doporučeno.

a

Příčina: Zbytky tuku a škrobu. Řešení: Vyjměte filtr, ostřikovací ramena, košíky, vyčistěte a opláchněte zanešení. Použijte čistící prostředky pro mytí prostoru myčky.

a

Zbytky jídel blokují ostřikovací ramena

x

Příčina: Ve vodě jsou nerozpustné pevné látky, přítomné v mycím procesu (rýže, semínka atd.). Řešení: Seškrábněte poctivě zbytky jídel z nádobí, než je vložíte do myčky.

x

Příčina: Žádné nebo malé dávkování soli do mycího procesu vede k nedostatečné hydrataci tvrdosti vody, a v závislosti na tvrdosti vody se tvoří minerální zbytky. Řešení: Dávkujte mycí prostředek tak, jak je uvedeno v návodech (nepoužívejte polovinu tablety), v případě potřeby odejměte funkční ucpané díly myčky nádobí a pod tekoucí vodou odstraňte ucpání.

x

Bílý film

x

Příčina: Nepoužíváte speciální sůl ve změkčovači, protože používáte tablety 3v1, kde je již sůl obsažena, ale tvrdost vody je >26°e. Řešení: Naplňte změkčovač speciální solí pro mytí v myčce nádobí, pokud tvrdost vaší vody je >26°e.

x

Příčina: Nesprávně nastavená tvrdost vody v myčce nádobí. Řešení: Zkontrolujte si tvrdost vaší vody a podle toho nastavte změkčovač.

x

Příčina: Dávkujete nedostatečné množství mycího prostředku. Řešení: Dávkujte mycí prostředek v dostatečném množství tak, jak je uvedeno.

x

Příčina: Změkčovač je zablokovaný nebo špatný. Řešení: Zkontrolujte tvrdost vody a pokud nestačí „měknout“, informujte servisního technika.

Šmouhy

y

Příčina: Špatně naložené nebo špatně tříděné nádobí do jednotlivých míst v koších. Řešení: Narovnejte nádobí tak, aby se ostřikovací ramena mohla tryskem vody dostat ke všemu nádobí.

y

Příčina: Tablety se dokonale nerozpustí během mycího cyklu. Řešení: Při použití tablet nepoužívejte krátké programy, používejte pouze standardní a ECO program. Při použití krátkých programů používejte mycí prášek nebo gel.

y

Příčina: Předávkování mycího prostředku. Řešení: Používejte pouze doporučené množství mycího prostředku.

y

Příčina: Malá účinnost mytí ostřikovacích ramen. Řešení: Zkontrolujte, zda nejsou ramena zanesena usazeninami nebo vodním kamenem, případně je pročistěte.

y

Příčina: Změkčovač byl naplněn mycím prostředkem místo speciální solí. Řešení: Pokud je to možné, řádně vypláchněte změkčovač tekoucí vodou. Změřte tvrdost vody, a pokud je měknutí vody nedostatečné, informujte servisního technika.

y

Zbytky mycího prostředku

y

Příčina: Tableta není úplně rozpuštěná na konci mycího cyklu (v krátkých programech). Řešení: Používejte tablety, které jsou určeny pro krátké programy, jinak používejte standardní, ECO nebo delší programy mytí.

y

Příčina: Klapka dávkovače je blokována některým nádobím v myčce nádobí. Řešení: Naplňte myčku takovým způsobem, aby mohlo dojít k bezproblémovému otevření klapky dávkovače.

y

Příčina: Vlhkost uvnitř dávkovače může způsobit částečně „přilepení“ tablety nebo špatné rozpuštění mycího prostředku. Řešení: Ujistěte se, že komora pro tabletu je dokonale suchá, případně použijte ubrousek pro vysušení.

y

Blednutí dekorace

x

Příčina: Použití mycího prostředku, který neobsahuje ochranu dekoru. Řešení: Používejte speciální mycí prostředky od prověřených výrobců pro ochranu dekoru.

x

Příčina: Kvalita nádobí. Řešení: Při pořizování nádobí dbejte na kvalitu a informujte se, jestli může přijít do myčky.

x

Rezivění

x

Příčina: Velmi kyselé nebo slané potraviny (hořčice či kečup) byly příliš dlouho na kovových částech nádobí. Řešení: Vyhněte se příliš dlouhému kontaktu těchto kyselých a slaných zbytků.

x

Příčina: Rozsypání speciální soli při doplňování do prostoru myčky nádobí. Řešení: K odstranění rozsypané soli aktivujte čistící cyklus bez nádobí.

x

Příčina: Stříbrné a ocelové příbory spolu při kontaktu reagují. Řešení: Roztřiďte stříbrné a ocelové příbory v košíku na příbory.