Zpětný odběr výrobků | Concept – spotřebiče pro skutečný život
Servis
Kontakt
Jindřich Valenta - Concept
Servisní oddělení
Vysokomýtská 1800
565 01 Choceň
Email
servis@my-concept.cz
­

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám, že jste si zakoupili nový výrobek značky Concept.

Naše společnost, jako výrobce ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., plní své povinnosti stanovené pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu podle §37h, odst. 1, písm. c) tohoto zákona, tj., přenesením těchto povinností na jinou, právnickou osobu, zajišťující společné plnění povinností výrobců podle dílu 8 zákona o odpadech v platném znění.

Touto právnickou osobou jsou společnosti ELEKTROWIN.

ELEKTROWIN
ELEKTROWIN a. s., se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1 0027, sp. zn. F 72324/2005, F 76767/2005, B 10027.

Evidenční číslo kolektivního systému: KH001/05-EC2.

Na webových stránkách této společnosti http://www.elektrowin.cz/ jsou k dispozici všechny informace týkající se zajišťování plnění povinností požadovaných shora citovanými předpisy.